Last modified date

Kada bismo pitali nekoga tko nema pedagošku pozadinu što su vrijednosti, osoba bi vjerojatno odgovorila da vrijednosti predstavljaju nešto dobro. Iako to nije detaljna definicija ovog pojma, vrijednosti svakako utječu kako na pojedinca tako i na društvo, te omogućavaju ljudima da si kreiraju smjernice po kojima će živjeti. Ova tema je vrlo relevantna jer se društvo konstantno mijenja, pa je tako zanimljivo promatrati kako te promjene u društvu i svijetu djeluju na vrijednosne sustave ljudi u tom društvu. Također, vrijednosti su posebno zanimljive kada se promatraju kod djece i mladih jer se oni još uvijek adaptiraju u društvu pa su tako još uvijek u procesu razvijanja vlastitog vrijednosnog sustava.

Ne postoji jedna strogo određena definicija vrijednosti jer ih svaki čovjek, pa tako i svaki autor, doživljava na vlastiti način. Spojimo li nekoliko definicija različitih autora možemo reći da su vrijednosti polazišta i načela u ponašanju pojedinca te poželjni ciljevi u životu.

Mnogi autori ističu kako vrijednosti postaju trajne i stabilne nakon što se vrijednosni sustav formira u adolescenciji. Autori smatraju kako je taj vrijednosni sustav jednom formiran, te ostaje nepromijenjen tijekom cijelog života. Druga skupina autora smatra da je taj vrijednosni sustav nestabilan te da se pod raznim utjecajima mijenja tijekom života. Ne mogu se složiti s prvom skupinom autora jer smatram da vrijednosti ne mogu stagnirati. One vrijednosti koje vrednuju djeca od sedam godina, mladi od petnaest te ljudi u trideset i petoj ili pedesetoj godini života ne mogu biti jednake. Svako dijete ima svoje osnovne vrijednosti kojih će se pridržavati. Te vrijednosti u toj dobi vjerojatno nisu vrijednosti koje trebaju čuvati i vrednovati cijeli život, no djeca su u procesu razvijanja pa se izmjena njihovog vrijednosnog sustava treba i poticati.Roditelji nastoje kod svoje djece formirati vrijednosti koje sami posjeduju ali i vrijednosti specifične za kulturu društva u kojem žive. Roditelji odgajanjem pripremaju djecu za uspješnu adaptaciju u društvo.Transfer vrijednosti s roditelja na djecu vjerojatno je najvažniji način usađivanja vrijednosti u mlade. Budući da odmalena djeca najviše vremena provode s roditeljima, njima najviše i vjeruju pa smatram kako je najvažnije da  svakom djetetu roditelji usade osnovne kvalitetne vrijednosti. Možda to čak i ne mora nužno biti roditelj, mogu to biti neke druge važne osobe u obitelji.

Vrijednosti su izrazito važne za svakoga tko želi usmjeravati svoj život prema određenim smjernicama. Potrebno je znati razlikovati vrijednosti od nekih drugih, sličnih načina na koje možemo voditi svoj život, poput ideala i ciljeva, no budući da ideali i ciljevi uglavnom proizlaze iz vrijednosti, svi ti elementi bi trebali biti slični i težiti nečemu što je proizašlo iz ta tri elementa odgoja. Za preživljavanje čovječanstva vrijednosne promjene su neizostavne jer o vrijednostima ovisi izbor ciljeva kojima ljudi teže. Budući da se društvo mijenja, mora se mijenjati i hijerarhija vrijednosti, no društvo bi trebalo paziti da one vrijednosti koje vrednuju međuljudske odnose uvijek ostanu na vrhu ljestvice te da ih ne sruše one materijalističke i komercijalističke vrijednosti. Najvažniji je odgoj u obitelji jer upravo ondje djeca formiraju svoj početni vrijednosni sustav. Pomoću tih vrijednosti usvojenih u ranom djetinjstvu oni počinju formirati svoj identitet koji onda nadograđuju u društvu i školi. Upravo zbog toga škola ne smije zapostavljati odgoj. Svaka škola mora imati kompetentne učitelje i odgojitelje te razrađen sustav vrijednosti po kojima bi se djeca trebala odgajati kako bi uz odgoj roditelja djeca nesvjesno preuzela vrijednosti koje će im popraviti kvalitetu života.

admin