Kako izgleda rad na projektima u OCD (organizacijama civilnog društva )?

Last modified date

Ako ste mlada osoba s diplomom iz društvenog ili humanističkog područja u potrazi za poslom i razmišljate o radu na projektima, ovdje ukratko možete pročitati kako izgleda rad novozaposlenih na projektima u Centru Krugovi!

Dat ću Vam prikaz vlastitog rada u posljednjih pola godine, u sklopu ESS programa zapošljavanja:

 1. Praćenje novih natječaja za projekte i sudjelovanje u prijavi istih. Čitanje i popunjavanje natječajne dokumentacije – osmišljavanje aktivnosti, odabir i komunikacija s partnerima i suradnicima, određivanje djelatnika, financijskog i vremenskog okvira.
 2. Osmišljavanje, planiranje, dogovaranje i izvođenje aktivnosti na projektima na kojima ste zaposleni, uz vođenje dokumentacije – izvještaja, troškova, dokaznih materijala…
 3. Sudjelovanje na edukacijama i konferencijama vezanima za stručno usavršavanje te organizacija i održavanje istih u skladu s potrebama tima s kojim surađujete.
 4. Promocija organizacije i rada na projektima putem raznih medija – društvene mreže, radio, TV, novine, portali.
 5. Redovito sudjelovanje na timskim sastancima, supervizijama s vanjskim i unutarnjim stručnjacima te evaluacijama rada – planiranje i iznošenje vlastitih prijedloga unapređenja rada. Svakodnevna komunikacija s članovima tima, vanjskim suradnicima i volonterima vezana za izvođenje aktivnosti na projektima.
 6. Razni ostali poslovi za koje ste formalno osposobljeni, a koji doprinose radu organizacije.

Svaka organizacija svojevoljno odlučuje kojim projektima će se baviti. Centar Krugovi bavi se projektima za djecu, mlade, starije i nemoćne, socijalno ugrožene, obitelji, volontere i humanitarno djelovanje.

Sveukupni prikaz projekata kojima se bavi Centar Krugovi:

 • prevencija nasilja i elektroničkog nasilja / povećanje inkluzije i razvijanja senzibiliteta za integraciju drugačijih, s posebnim naglaskom na prava nacionalnih manjina / psihosocijalne i kreativne radionice
 • jačanje kompetencija i konkurentnosti na tržištu rada mladih iz NEET skupine / programi mentoriranja za rad u udrugama / projekti osposobljavanja i zapošljavanja mladih u udrugama / informativne, edukativne i kreativne radionice
 • projekti za maligno oboljele osobe / smanjenje socijalne isključenosti i stope rizika od siromaštva starijih osoba / projekti aktivnog, dostojanstvenog i kvalitetnog starenja / psihosocijalna podrška i prijevoz / psihosocijalne i kreativne radionice
 • podrška jednoroditeljskim obiteljima i samohranim roditeljima / promicanje medijacije / unaprjeđenje i zaštita prava djece iz razvedenih obitelji / jačanje roditeljskih kapaciteta i uloge očeva
 • nacionalni i međunarodni / kratkoročni i dugoročni / edukacije i sastanci podrške za volontere / volonterske akcije
 • donacijski centar / fundraising / crowdfunding / sakupljanje i recikliranje rabljenih igračaka / Božićne humanitarne akcije / Krugotvorine – proizvodni program

S obzirom na očiglednu raznolikost, svatko ima pravo pronaći se u onome u čemu uživa te se tom području rada posvetiti – maksimalno!


Fotografija preuzeta s: Pixabay

Lucija Hajduković

admin