Last modified date

U sklopu ESS projekta (Europske snage solidarnosti), započele su slikarske radionice koje vodi volonter Daniel Barukčić. Radionice će se provoditi dva puta mjesečno, a u lipnju 2020. godine biti će održana humanitarna izložba na kojoj će se moći kupiti nastala djela, a sva prikupljena sredstva biti će namijenjena djeci oboljeloj od malignih bolesti.

Prva radionica je održana u petak 10.01.2020. godine, na kojoj su polaznici imali priliku stvarati apstraktne radove. Ovakvi radovi su uvod u slobodu stvaranja i slikanja te prikazuju osjećaje i ideje, koje je autor imao prilikom slikanja.

Kroz naredne mjesece raditi će se razne teme i stilovi, kako bi prikupili različite radove za svakoga tko voli umjetnost.

Centar Krugovi je osigurao potrebne materijale za provođenje radionica, a ovim putem pozivamo sve zainteresirane mlade da se priključe na radionice slikanja.

Svi zainteresirani se mogu prijaviti na:

E-mail: [email protected]

( Ime, prezime, godina rođenja, kontakt )

ILI

099 856 5692

As part of the ESC Project (European Solidarity Corps), the painting workshops were initiated by volunteer Daniel Barukčić. The workshops will be carried out twice a month and in June 2020.  the humanitarian exhibition will be held at which the resulting works will be purchased, and all funds collected will be intended for children with malignant diseases.

The first workshop was held on Friday 10.01.2020. Year, where participants had the opportunity to create abstract works. Such works are an introduction to the freedom of creation and painting and depict the feelings and ideas that the author had during his work.

Through the next months, there will be various themes and styles to gather different works for everyone who loves art.

Circles center has provided the necessary materials for conducting workshops, and we invite all interested young people to join us at the painting workshops.

All interested can apply to:

Email: [email protected]

(First name, last name, date of birth, contact)

OR

+385 099 856 5692

admin