Last modified date

Jedna od aktivnosti koje imamo u Centru Krugovi je rad s djecom i odlazak u škole u svrhu pomoći u učenju. Aktivnost je nastala iz potrebe da se pomogne djeci koja imaju poteškoće u učenju, probleme u ponašanju ili sa socijalizacijom.
On se održava dva puta sedmično što djeci daje dovoljno vremena da napreduju u kratkom periodu. Osim što rade na konkretnoj zadaći, potičemo ih da komuniciraju u grupi kako bi izrazili sebe, razvijali socijalne vještine dok vježbaju i hrvatski jezik. Dajemo im kreativne zadatke kako bi se i na taj način izrazili, pokazujemo svoj sistem nagrađivanja i kažnjavanja te pokazujemo novi način ponašanja u društvu i rješavanje međusobnih problema.

Rad s djecom podsjeća te da na život gledaš njihovim očima, razmšljaš njihovom logikom i pratiš njihov način nošenja s emocijama. Ono što me najviše raduje je koliko su djeca simpatična, draga i znatiželjna te se daju oblikovati i usmjeravati u tolerantne i perspektivne mlade ljude.
Iako imaju poteškoće u učenju te su ih svjesni, motivirani su raditi na tome, koliko  god sramežljivi bili.
Razloga za sram, nažalost imaju, jer su već rođenjem predodređena na isključenje iz društva, odbačenost i slabu podršku u društvu. Ovim aktivnostima u školi se nadam da će barem ova generacija dokazati kako su ravnopravni i sposobni uz sve nedaće.

admin